Begraafplaats Franeker, 
welkom.

27 januari 2013

Start
contactformulier
beleid
cultuurhistorie
plattegrond
Fotocollage
geschiedenis
info

 

Welkom op deze website!

De stad Franeker heeft net als alle andere plaatsen in Nederland een rijke nalatenschap van objecten uit het verleden, die getuigen van en herinneren aan de samenleving uit vroegere tijden. Die tijdsbeelden spreken heden tot de verbeelding van veel mensen, die er genoegen in scheppen kennis te nemen van die beelden om daarmee uitbreiding te geven aan hun algemene kennis. De hierbij behorende vormentaal van de objecten is de voornaamste drager van de wijze waarop die objecten op de beschouwer / toerist over komt. De gehele stad is er mee doordrenkt voor wie het maar wil zien. En dus is Franeker, net als zoveel andere steden, een plaats met een rijke culturele achtergrond. De beeldhouwkunst vormt daarin een belangrijk onderdeel. Allereerst aan de gebouwen, maar zeker ook in de kerkgebouwen met hun vloeren van grafzerken. De Martinikerk van Franeker vormt daarop geen uitzondering. De daar aanwezige stenen vertellen van de vroegere verhoudingen tussen de burgerij en hoe kosten noch moeiten werden gespaard om voor de overledenen monumenten op te richten. In die stenen herkent men de stijlveranderingen in de wijze waarop men aan die monumenten gestalte gaf. Nadat dit gebouw niet meer voor dat doeleind gebruikt mocht worden, richtte de gemeente een nieuwe begraafplaats buiten de stad in en daar zette de lijn van de beeldhouwkunst zich voort, aangepast aan de nieuwe situatie.

In Franeker wordt bij het beheer van de begraafplaats de cultuurhistorische betekenis ervan  miskend. Deze site wil die lacune ondervangen.

Voorts wil deze site ingaan op het beleid dat thans wordt gevoerd in het kader van het ruimen van de begraafplaats om over enige tijd weer de beschikking te hebben over voldoende grond voor nieuwe begravingen. Zoals het er nu voor staat, delft het cultuurhistorisch aspect van de begraafplaats het onderspit.

Favoriete koppelingen

           Weerbericht

Voor meer informatie:
                                   N.B. dit is een particuliere site
neem voor officiele informatie contact op met de gemeente
 

Bezoek ook de site www.prentbriefkaart.eu

         Aanhoudend zonnig,

                 ook als

               het regent,

             stralend weer.

Fotoalbum

>>>

        
              zwalk door de kerk en

         over de begraafplaats heen.

              zo maar wat beelden

Actueel

15 aug 2007 hoorzitting  >>>
24 sept 2007 rechtbank >>>
4 oktober 2007 raad >>>
20 mei 2008 rechtszitting >>>
20 juni 2008 rechtszitting >>>
15 april 2009 rechtszitting >>>
30 sept 2009 rechtszitting >>>
januari2013 >>>

Start | contactformulier | beleid | cultuurhistorie | plattegrond | Fotocollage | geschiedenis | info

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2013