info

vrijdag 10 augustus 2012

Start
contactformulier
beleid
cultuurhistorie
plattegrond
Fotocollage
geschiedenis
info

 

De Algemene Begraafplaats te Franeker ligt aan de Harlingerweg 12 aldaar, postcode 8801 PA. Het administratieve beheer berust bij de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 8801 PA Franeker.    Het dagelijks onderhoud bij de heer P.J.L. de Weijer.
De locatie is met openbaar vervoer goed bereikbaar
met bus, lijn 97.  Het terrein grenst ten westen aan
het gemeentehuis. 
Aan de oostzijde ligt het Sjaerdemapark, dat kort voor 1960 gereed gekomen is.
Ten noorden van beide terreinen ligt het wooncentrum Groot Sjaerdema, dat omstreeks 1955 gebouwd is als gemeentelijk bejaardentehuis met daarbij enige flats voor zelfstandig wonende ouderen.

De Dreeslaan ligt op het tracÚ van de voormalige Noord-Friese locaalspoorbaan en is kort na de Tweede Wereldoorlog als wandelpad aangelegd. De benaming wijst erop dat de bevolking dacht dat vooral de rustende ouderen, die hun AOW kregen, er gebruik van zouden maken.

Het park is evenals het wooncentrum vernoemd naar Sjaerdema.  Die vernoemingen hangen samen met het feit dat de desbetreffende, in Franeker voormaals toonaangevende, familie aan de westzijde van de stad zijn residentie heeft gehad. Het gemeentehuis staat derhalve op een symbolische plaats in de gemeente. Alleen de invloed naar de provincie reikt niet zo ver meer.

Start | contactformulier | beleid | cultuurhistorie | plattegrond | Fotocollage | geschiedenis | info

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 10/04/09