De engel van
 Franeker

zerk met veel
 grafsymbolen
Jan Bogtstra


Vak A rij 1 nr 19                          Vak A rij 1 nr 19                                              Vak A rij 1 nr 30  

 
en zijn huishoudster, schoonmaken
bracht een bijzondere graftekst naar
voren.

op kindergraven kwam de vlinder als
symbool nog lang voor.

staande stenen en tuinen in allerlei
vorm


Vak A rij 1 nr 30         Vak A rij 1 nr 31                                                                 Vak A rij 1 nr 40  

 

opschrift uit 1839

twee voorbeelden van een steenvorm
met kap met treurwilg, die alleen in
Franeker voorkomt

 

 

Vak A rij 1 nr 40                             Vak A rij 1 nr 46                                                        Vak A rij 2 nr 7  

 

de enige wapensteen

graven in het gelid

 

mosgroei onleesbaar

 

Vak A rij3 nr 20                             Vak A rij 5 nr 50                                                   Vak A rij 6 nr 43  

 

Mosgroei is gewillig, maar kan verwijderd worden

oudst aangetroffen voorbeeld van een zelfstandig
staande steen, maar gebroken.

getailleerde staande steen
 

 

 Vak A rij 6 nr 43         Vak A rij 6 nr 44                                                                       Vak A rij 7 nr 19  


een voor Franeker karakteristieke steen
met gotische invloeden in de lettertekens
 

Nog een karakteristieke steen met perzische kap

en dan nog een kleinood uit een overgangstijd
naar de wat meer strakke vorm

 

Vak A rij 8 nr 21         Vak A rij 9 nr 2                                                                        Vak A rij 9 nr 13  

 
Het hoofdpad tussen
de vakken A en B
 

vroeg voorbeeld van
een zerk met
hoofdeinde

alzijdig grafmonument
 

Vak B bij rij 1 nr 50                         Vak B rij 1 nr 42                                             Vak B rij 1 nr 50  

 

Jeltje Eisinga heeft jaren achtereen de
bezoekers in het planetarium rondgeleid
Ze woonde er ook.

 

een nabloeier in de zerkenfamilie, een zerk met
een slinger van eikenblad
 

Vak B rij 2 nr 24      Vak B rij 2 nr 24 weer toonbaar                                                      Vak B rij 7 nr 7  

 

met wat goede wil is ook
een verweerde steen weer
in goede staat te brengen

 

 

 

Vak B rij 8 nr 4                             Vak B rij 9 nr 47                                 VakB gij 9 nr 47 weer toonbaar  

 
Hoe jonger hoe strakker

de palmtak als symbool
ging nog het langst
mee als grafsymbool

families bezaten soms
meerdere graven naast
elkaar. Dat liet men
blijken

Vak C rij 1 nr 11                             Vak C rij 1 nr 49                                             Vak C rij 2 nr 7  

 

Gotische invloeden

een zorgvuldig onder-
houden steen op een
"verlopen" graf

in staart bijtende slang

 

Vak C rij 2 nr 20             Vak C rij 2 nr 35                                                                  Vak C rij 3 nr 20  

 

kelder, 3 lang 4 breed

 

hoekvullingen

zerken met hoofdeinde

 

Vak C rij 3 nr 21                                 Vak C rij 3 nr 21                                         Vak C rij 3 nr 23  

 

 

De oudste vormentaal gaat terug
op de klassieke oudheid.

scheef hangende stenen kunnen
zonder al te veel moeite wel weer
recht op worden gezet
 

Vak C rij 3 nr 46         Vak C rij 4 nr 29                                                                 Vak C rij 4 nr 44  

 
welke steen staat er nu
scheef

zerk waarop een hek
behoort te staan
 

hoekmotief

 

Vak V rij 4 nr 45         Vak C rij 4 nr 48             Vak C rij 5 nr 38                            Vak C rij 7 nr 19  

 kwartronde
uithollingen vormen
samen een halfrond

een vroeg monument op een kindergraf, waar de ouders later bij begraven zijn.

de stenen mogen
bezien worden

Vak C rij 7 nr 28                             Vak C rij 8 nr 46                                             Vak C bij rij 10 nr 1  


Het nieuwe gedeelte
van vak C. De graven
kregen meer ruimte.
Het zwart Zweeds
graniet is in opkomst
 

 

 

Vak C rij 10 nr 3                             Vak C rij 10 nr 8                                                 Vak C rij 10 nr 16  

 

Bij de achtergrens van de begraafplaats van
 1829
 

 

 

 

Vak C bij rij 10 nr 30                                                                                            Vak C bij rij 14 nr 30  

 

De fakkel en de zeis komen op de
begraafplaats maar een keer voor
 

 

 

 

Vak E rij 1 nr 1             Vak E rij 1 nr 10                                                                     Vak E rij 1 nr 12  

 

Op de vakken E en F komen nog monumenten
met hoge staande stenen voor
 

 

 

 

Vak E rij 1 nr 19         Vak E rij 8 nr 1                                                                        Vak E rij 8 nr 10  

 

De zandloper als grafsymbool komt in Franeker
sporadisch voor
 

De Harlingerweg loopt scheef ten opzichte van
de hoofdrichting van de begraafplaats.
 

 

Vak F rij 1 nr 16         Vak G rij 2 nr 21                                                                       Vak G rij 7 nr 10  

 

Er vallen gaten

 

 

 

 

Vak G rij 8 nr 5         Vak G rij 8 nr 17                                                                    Vak H rij 1 nr 25  

 

 

 

 

 

Alles wat bruikbaar is wordt verkwanseld

Vak H rij 2 nr 6        Vak H rij 2 nr 19                                                                       Vak H rij 2 nr 21  

 
Voor het verwijderen
van de steen wordt de
tekst toch nog
zichtbaar gemaakt.
.
.
.
.
de nieuwe tijd kondigt
 zich aan in een asurn
.
Vak H rij 2 nr 21             Vak H bij rij 2 nr 30                                                            Vak H bij rij 4 nr 30  

 

 

 

 

 

 

Vak H rij 5 nr 29  het vandalisme viert hoogtij         Vak I bij rij 2 nr 30                        Vak I rij 5 nr 12  

 
Bij de uitbreiding van
omstreeks 1918 werd
vak J bestemd als
Rooms Katholieke
begraafplaats. Dit
gebied lag in de
noordwest hoek van het
beschikbare terrein.

 

Vak J rij 1 nr 9                             Vak J rij 2 nr 7                                                    Vak J rij 2 nr 15  

 
Bij die uitleg werd
tussen de rijen ruimte
gelaten voor het
planten van heggen.

 

 

 

Vak J rij 2 nr 20                           Vak J rij 2 nr 25                                                   Vak J bij rij 2 nr 31  

 

 

 

 

 

 

Vak J rij 6 nr 23               Vak K bij rij 2 nr 1                                                        Vak L bij rij 1 nr 1  

 

 

 

 

 

 

Vak M rij 6 nr 2          Vak M bij rij 12 nr 2                                                                        Vak N rij 5 nr 1  

 

 

 

 

 

 

Vak N rij 1 nr 6           Vak N bij rij 3 nr 20  

Wat voor zin heeft het weghalen van de grafstenen als de desbetreffende graven toch niet worden geruimd.
Volgens de Wet op de Lijkbezorging heeft men voor het ruimen van een graf de speciale toestemming nodig van een ambtenar die door het ministerie van VROM is aangesteld. Voor het verwijderen van de stenen, die van de burgemeester. Vraag is alleen of in het kader van een geplande ruiming het verwijderen van het grafmonument daar onderdeel van is en dat ook daarvoor die speciale toestemming nodig is.